Pojištění­


a

 PF PRO s.r.o. spolupracuje, je členem sítě, v oblasti pojištění a pojišťovnictví společnosti INSIA a.s., 

registrace je možno ověřit na ČNB zde: login stranka (cnb.cz) 


Pojištění není od toho, aby udělalo z lidí boháče,
ale je od toho, aby se z nich nestali chudáci."

Od ledna 2018 byla změněna maximální výše příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění a penzijní připojištění zaměstnancům, která je osvobozená od daně z příjmů fyzických osob. A to na 50 000 Kč za rok (v součtu). Příspěvek nepodléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištěn na straně jak zaměstnavatele tak i zaměstnance.

Vzhledem k rozhodnutí EU byly od 21.12.2012 sjednoceny ceny = sazby pro výpočet životního pojištění pro muže i pro ženy. Jedná se tzv. sazby "unisexové".


Co je pojištění
Pojištění funguje jako účinná zbraň nejen proti všem nahodilým, ale i úmyslným škodám, které mohou vzniknout na majetku i na zdraví našich klientů.


Audit pojistných smluv (= analýza stávajícího pojištění)
Provedení prvotního rozboru Vašeho současného pojistného programu a návrh nové koncepce je základním krokem k optimalizaci pojistného krytí. Toto platí jak v oblasti pojištění osob, tak v oblasti pojištění podnikatelského.
 

h-n mám zájem o podrobnější informace

Riziková analýza
Rizikovou analýzu provádíme jak při návrhu pojištění občanského, tak firemního.

Zjistíme a vyhodnotíme rizika ohrožující pojišťovaný subjekt bez ohledu na to, zda jsou jednoduchá nebo velmi složitá. Přitom se neomezujeme jen na rizika základní, která je možno nebo nutno pojistit, protože výsledkem musí být celkový pohled na rizikovou situaci.

Pro každé riziko stanovíme pravděpodobnost jeho výskytu, resp. frekvenci výskytu a finančně vyjádříme možnou výšku škody z takové události.

Je důležité, abychom se co nejlépe seznámili u občanů s jejich jednotlivými rizikovými činnostmi (povolání, sporty, koníčky). U podnikatelů musíme znát mimo jiného i jejich vztahy s dodavateli a odběrateli, strukturu výrobků či služeb a  majetkové a vlastnické poměry ve firmě. Zkoumáme nájemní či podnájemní smlouvy, leasingové  smlouvy, prodejní a inkasní procesy a standardní obchodní smlouvy, řízení vztahů s dodavateli zboží a služeb i procesy návrhu a výroby.

h-n mám zájem o podrobnější informace

Výběr pojistitele
Pro naše klienty uskutečňujeme výběrové řízení mezi předními pojistiteli. Cílem je maximálně využít velikosti společnosti a diverzifikaci rizik pro získání výhodných nabídek. Po vypracování podkladů pro pojišťovny a rizikové analýzy zahajujeme vyjednávání s pojistiteli na českém nebo mezinárodním trhu.

Na závěr výběrového řízení porovnáme nabídky a pojistné podmínky a předložíme našemu klientovi doporučení. Konečné rozhodnutí ve výběru pojistitele je na klientovi. Naší povinností je upozornit klienta na existenci všech možných rizik, navrhovat způsoby jejich eliminace a předvídat skutečnosti, které mohou vést ke vzniku škody.

Kriteria pro výběr pojišťovny určíme ve spolupráci s klientem. Náš základní postup:

a) hledáme partnera, který bude v případě pojistné události bez problémů schopný celou škodu nahradit

b) posuzujeme kvalitu pojistného krytí = výčet pojištěných rizik, rozsah pojistného plnění

c) významnou položkou je i cena pojištění

d) kritériem jsou i nadstandardní závazky pojistitele směřující k rychlé a přednostní likvidaci pojistných událostí (přidělený likvidátor apod.)

h-n mám zájem o podrobnější informace

Komplexní správa pojištění
Pokud si náš klient přeje, a toto rozhodně doporučujeme, převezmeme do naší správy veškeré jeho (i stávající) pojistné smlouvy. Díky tomu můžeme ve správě pojištění poskytovat komplexní služby od sjednání smlouvy, přes obnovy, aktualizace, výpovědi smluv atd. Dále poskytujeme také pohotový lokální servis našich kanceláří, spolupracovníků a maximální péči managementu.

mám zájem o podrobnější informace

Likvidace pojistných událostí
Díky významnému postavení našich makléřů a spolupracovníků na pojistném trhu nabízíme našim klientům špičkový servis ve vyřizování a likvidaci pojistných událostí.

V případě pojistné události přebíráme za klienta agendu, pohotově komunikujeme s pojišťovnami, evidujeme dokumentaci a vyřizujeme likvidaci pojistné události.

h-n mám zájem o podrobnější informace

Co dělat, pokud jste již utrpěli škodu
Tuto službu našim klientům poskytujeme zdarma a za podmínek uvedených níže v odstavci „Likvidace pojistných událostí".

Postup:

h-n  mám zájem o podrobnější informace

Zdravotní pojištění cizinců ze států mimo EU
Dle podmínek zákona umíme zprostředkovat pojištění těchto cizinců které je nutné pro jejich přihlášení k pobytu v ČR.

  mám zájem o podrobnější informace

Jak se pojistit s PF PRO s.r.o.
U každého tématu je link   mám zájem o podrobnější informace. Zde po prokliknutí na kontaktnmí formulář zadejte kontakt na Vás (e-mail i telefon) a Váš případný dotaz. Budete kontaktováni zpět. Garantujeme komunikaci do max. 24 hod., nejčastěji ale obratem. Nevypisujte žádné osobní údaje dokud nebudete zpětně kontaktováni. Jediná správná odpověď bude z e-mailu ve tvaru xxx@pfpro.cz


Možnosti aktivní spolupráce

PF PRO s.r.o. má zájem o rozvoj a rozšiřování obchodní sítě. Pokud jste flexibilní, aktivní, nedělá Vám problém soustavně se vzdělávat, rádi komunikujete s lidmi, rádi Vás uvítáme v našich řadách.

Váš stručný profesní životopis společně s fotografií zašlete prosím na info@pfpro.cz a budete pozváni na výběrové řízení.


Jako předběžně vybraný kandidát budete mít možnost získat pozici manažera obchodního týmu, vedoucího skupiny, obchodního zástupce, případně tipaře obchodů. Na těchto pozicích můžete tedy s námi spolupracovat jako pojišťovací poradce, finanční konzultant, hypoteční specialista, realitní makléř atd. Záleží pouze na Vás jakou činností se budete chtít zabývat.

V zásadě můžeme říci, že spolupracujeme se VŠEMI společnostmi v daných oborech (pojišťovny, penzijní fondy, stavební spořitelny, banky atd), majícími oprávnění podnikat v ČR.

Co se týká naší možné spolupráce nabízíme jasný a přehledný systém nadprůměrných odměn, které NEJSOU (mimo manažera obchodního týmu) podmíněny žádnými požadavky na výkon (= produkci). Nabízíme možnost školení v nejbližším krajském městě, podporu a možnost kariérního růstu.

Od Vás očekáváme zejména aktivní přístup a cílevědomost.

Prohlášení společnosti:
PF PRO s.r.o., se sídlem Na Šabatce 2045/5, Praha 4, IČ: 284 02 154 prohlašuje, že všechny Vámi poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány jen pro možnost spolupráce v rámci naší společnosti a s námi spolupracujících firem.

Prohlášení zájemce o spolupráci:
Prohlašuji, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlasím se zpracováním veškerých mých osobních údajů uvedených v osobním dotazníku nebo zaslaných v životopise, které tímto poskytuji společnosti PF PRO s.r.o. za účelem získání spolupráce. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou s možností jeho odvolání.

a

h-n