Zaměstnanecké programy

Daňové zvýhodnění                                                                                                   
Ze zákona může zaměstnavatel zaměstnancům přispívat na jejich životní pojištění i penzijní připojištění. Částka do 24 000 Kč za rok (v součtu na obě tyto složky - může být ale i vše pouze na jednu) je osvobozena od platby daní, ale i od plateb sociálního a zdravotního pojištění, a to jak na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnance.

mám zájem o podrobnější informace

Životní pojištění (kapitálové, investiční + připojištění)
Můžeme použít téměř všechny druhy pojištění na trhu určené pro občany, základní podmínkou je opět 60/60. Smlouva musí být v platnosti minimálně 60 měsíců ( = 5 let) a výběr se uskuteční nejdříve ve věku 60 let pojištěného. Mimo toho mají pojišťovny připraveny  speciální smlouvy, mnohdy se ale jedná o „ořezané" základní smlouvy.

mám zájem o podrobnější informace

Penzijní připojištění
Dají se použít stávající smlouvy pouze s dodatkem o platbě od zaměstnavatele.

mám zájem o podrobnější informace

Manažerské (motivační) pojištění
Zaměstnavatel může sjednat speciální spořící pojištění (možnosti pojištění i připojištění) pro klíčové zaměstnance. Může být i krátkodobé (1 - 5 let ). Pozor, převážně zde je ale jiný způsob zdanění.

mám zájem o podrobnější informace

Pojištění klíčových osob
Pojištění podobné manažerskému. Navíc v případě škodní události garantuje pojistitel zajištění jiného manažera na dokončení úkolu.

mám zájem o podrobnější informace

Pojištění právní ochrany

mám zájem o podrobnější informace


 home  -  nahoru 


Copyright © 2010 - 2021 Accelerando Praha. All rights reserved.