Pojištění průmyslu a podnikání

Zde, na rozdíl od majetkového pojištění osob, nebývají použity balíčky pojištění, ale pojištění bývá vytvořeno přímo na míru daného podniku, proto se ani dále nebudeme konkrétně rozepisovat o dílčích možnostech. Již z názvu možných pojištění i připojištění je patrné, kudy se dá jít cestou plného pojištění potřeb klientů. Velkou výhodou je možnost „zlomkového pojištění" (= pojištění pouze části majetku na příslušné nebezpečí).

mám zájem o podrobnější informace

Pojištění průmyslu a podnikání - majetkové

 

Pojištění průmyslu a podnikání - pojištění provozu

 

Pojištění průmyslu a podnikání - pojištění odpovědnosti

 

Pojištění průmyslu a podnikání - pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů

 

Pojištění průmyslu a podnikání - pojištění dopravců a zasilatelů

 

Pojištění průmyslu a podnikání - pojištění transportu

 

Pojištění průmyslu a podnikání - pojištění přepravy

 

Pojištění průmyslu a podnikání - lodí i letadel

 

Pojištění průmyslu a podnikání - pojištění finančních rizik

 

Pojištění průmyslu a podnikání - bankovní pojištění

 

Pojištění průmyslu a podnikání - celní záruky

 

Pojištění průmyslu a podnikání - pojištění zemědělských a ekologických rizik

 

Pojištění průmyslu a podnikání - pojištění automobilů

Flotilové pojištění
Speciální pojištění, kde pod jednou smlouvou (= i platbou) je pojištěno více vozidel (zpravidla 5 a více) za velmi zajímavou cenu.

mám zájem o podrobnější informace

Povinné ručení
(= zákonné pojištění). Toto pojištění musí mít každé vozidlo mající přidělenou SPZ a které má povolení k pohybu na veřejných komunikacích. U jednotlivých pojišťoven bývá umožněn výběr z několika pojistných částek. Je na zvážení, zda klientem zvolená pojistná částka opravdu kryje možná rizika a případné dlouhodobé plnění trvalých následků.

mám zájem o podrobnější informace

Havarijní pojištění
Pojištění proti poškození vozidla. Pojistným nebezpečím převážně bývají: havárie, odcizení, živel a vandalizmus.

Zde je opravdu důležité mít na zřeteli reference, které předcházejí jménu pojistitele. Velmi důležitá je rychlost a výše plnění. Opět si musíme dát pozor na možnost podpojištění. Dále doporučujeme jednou za cca dva roky přepočítat celou pojistku s ohledem na aktuální cenu vozidla. Cena vozu bohužel až nepříjemně rychle klesá. Jaká je aktuální pojistná částka, to bývá častá otázka ze strany klientů. Odpověď je ale jednoduchá, podívejte se na internet, porovnejte, buďte sebekritičtí co se týká vybavení a údržby Vašeho vozu a výsledek se nebude různit o více jak +/- 10 %.

mám zájem o podrobnější informace

Pojištění skel
Možné připojištění Vašeho vozidla. Jedná se o samostatné připojištění, proto plnění nemá vliv na počet bezeškodních měsíců pojistníka. Jedná se o pojištění „All Risk". Doporučujeme u každého vozidla, u kterého výměna předního skla (práce + materiál) stojí 5 000 Kč a více.

mám zájem o podrobnější informace

Asistenční služby
Bývají přímo součástí vlastního povinného ručení (případně havarijního poj.). Doporučujeme se s touto složkou předem důkladně seznámit. Může Vám ušetřit opravdu velké náklady.

mám zájem o podrobnější informace

Úrazové pojištění sedadel
Toto je důležité, pokud vozím více osob ve vozidle. Na rozdíl od POV ručení se toto týká i rodinných příslušníků. Podle pojišťovny si klient může vybrat výši pojištění, někdy i možnost násobku. Vždy se ale dají pojistit pouze všechna sedadla ve vozidle (není možné pojistit pouze dvě sedadla ve vozidle pro pět osob, byť by se ta tři téměř nepoužívala).

mám zájem o podrobnější informace

Náhradní vozidlo
V případě opravy vozidla po dopravní nehodě si klient může nad rámec plnění z POV vypůjčit přiměřený náhradní vůz.

mám zájem o podrobnější informace

GAP
Některé pojišťovny umožňují toto pojištění proti „ztrátě ceny vozidla". Doporučujeme při koupi vozidla na leasing nebo úvěr.

mám zájem o podrobnější informace


  home  -  nahoru 


Copyright © 2010 - 2021 Accelerando Praha. All rights reserved.