Pojištění osob - neživotní

Pojištění stavby
Můžeme pojistit všechny nemovitosti, které jsou ve vlastnictví občanů. Například jak bytové jednotky, tak rodinné domy, chaty, chalupy, garáže a další majetky, tak i drobné stavby, které k těmto patří (plot, pergola, bazén, septik, skleník, atd.). Pojišťujeme převážně na novou hodnotu (= cena za nově postavenu stavbu - pozor, nejedná se o cenu na trhu při prodeji!). Důležité je mít určenu správnou hodnotu majetku (pozor na podpojištění). Pojišťovny tento druh pojištění řeší převážně formou „balíčku".

Přehled možných pojištění:
požár, výbuch, úder blesku, zřícení letadla, vichřice nebo krupobití, voda z vodovodního zařízení, krádež vloupáním, loupež, povodeň nebo záplava, náhly sesuv hornin a zemin nebo zřícení lavin, tíha sněhu, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, náraz vozidla, mráz na topném systému, zemětřesení, rozbití skla z jiné příčiny než pojištěným nebezpečím, rázová vlna, kouř, vystoupnutí vody z odpadního potrubí, přepětí, vandalismus, ztráta vody, zkrat v elektromotorech.

mám zájem o podrobnější informace

Pojištění vnitřního vybavení
Ve výše popsaných stavbách tímto produktem pojišťujeme jejich vnitřní vybavení. Pojišťovny tento druh pojištění opět řeší převážně formou „balíčku".

Přehled možných pojištění :
požár, výbuch, úder blesku, zřícení letadla, vichřice nebo krupobití, voda z vodovodního zařízení, krádež vloupáním, loupež, loupežné přepadení, povodeň nebo záplava, náhlý sesuv hornin a zemin nebo zřícení lavin, tíha sněhu, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, náraz vozidla, mráz na topném systému, zemětřesení, rázová vlna, kouř, vystoupnutí vody z odpadního potrubí, únik vody z akvária, přepětí, atmosférické srážky, vandalismus, rozbití skla z jiné příčiny než pojištěným nebezpečím.

mám zájem o podrobnější informace

Pojištění odpovědnosti
Jedná se o škody způsobené „běžnou lidskou činností". Hrazeny jsou škody na zdraví (až usmrcení), škoda na věci i jiná majetková škoda. Součástí bývá  i plnění pro náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou.

Přehled možných pojištění:
Činnost běžná v občanském životě, vedení domácnosti, rekreační sport, rekreační cyklistika, chov psů a jiných domácích zvířat, drobných živočichů a včel, které jsou ve vlastnictví pojištěného, výkon vlastnictví k rodinnému domu (chatě, chalupě) nebo bytu v osobním vlastnictví, pokud je užíván k trvalému bydlení, svépomocné provádění drobných stavebních prací, používání malých plavidel, jezdectví, výkon vlastnictví k rodinnému domu (chatě, chalupě) nebo bytu v osobním vlastnictví, pokud je užíván k trvalému bydlení, legální držba a používání zbraní, chov hospodářských zvířat, které jsou ve vlastnictví pojištěného, výpomoc jiných osob v domácnosti, při stavebních pracích nebo při opatrování zvířat, přechodný pobyt na ostatním území Evropy, náklady léčení vynaložené zdravotní pojišťovnou, škody na pronajatých nemovitostech.

mám zájem o podrobnější informace

Pojištění osob - neživotní - automobily

Povinné ručení
(= zákonné pojištění). Toto pojištění musí mít každé vozidlo mající přidělenou SPZ a které má povolení k pohybu na veřejných komunikacích. U jednotlivých pojišťoven bývá umožněn výběr z několika pojistných částek. Je na zvážení, zda klientem zvolená pojistná částka opravdu kryje možná rizika a případné dlouhodobé plnění trvalých následků.

mám zájem o podrobnější informace

Havarijní pojištění
Pojištění proti poškození vozidla. Pojistným nebezpečím převážně bývají: havárie, odcizení, živel a vandalizmus.

Zde je opravdu důležité mít na zřeteli reference, které předcházejí jménu pojistitele. Velmi důležitá je rychlost a výše plnění. Opět si musíme dát pozor na možnost podpojištění. Dále doporučujeme jednou za cca dva roky přepočítat celou pojistku s ohledem na aktuální cenu vozidla. Cena vozu bohužel až nepříjemně rychle klesá. Jaká je aktuální pojistná částka, to bývá častá otázka ze strany klientů. Odpověď je ale jednoduchá, podívejte se na internet, porovnejte, buďte sebekritičtí co se týká vybavení a údržby Vašeho vozu a výsledek se nebude různit o více jak +/- 10 %.

mám zájem o podrobnější informace

Pojištění skel
Možné připojištění Vašeho vozidla. Jedná se o samostatné připojištění, proto plnění nemá vliv na počet bezeškodních měsíců pojistníka. Jedná se o pojištění „All Risk". Doporučujeme u každého vozidla, u kterého výměna předního skla (práce + materiál) stojí 5 000 Kč a více.

mám zájem o podrobnější informace

Asistenční služby
Bývají přímo součástí vlastního povinného ručení (případně havarijního poj.). Doporučujeme se s touto složkou předem důkladně seznámit. Může Vám ušetřit opravdu velké náklady.

mám zájem o podrobnější informace

Úrazové pojištění sedadel
Toto je důležité, pokud vozíme více osob ve vozidle. Na rozdíl od POV ručení se toto týká i rodinných příslušníků. Podle pojišťovny si klient může vybrat výši pojištění, někdy i možnost násobku. Vždy se ale dají pojistit pouze všechna sedadla ve vozidle (není možné pojistit pouze dvě sedadla ve vozidle pro pět osob, byť by se ta tři téměř nepoužívala).

mám zájem o podrobnější informace

Náhradní vozidlo
V případě opravy vozidla po dopravní nehodě si klient může nad rámec plnění z POV vypůjčit přiměřený náhradní vůz.

mám zájem o podrobnější informace

GAP
Některé pojišťovny umožňují toto pojištění proti „ztrátě ceny vozidla". Doporučujeme při koupi vozidla na leasing nebo úvěr.

mám zájem o podrobnější informace

Pojištění letadel i lodí (včetně kauce)
Speciální pojištění pouze od některých pojišťoven.

mám zájem o podrobnější informace


 home  -  nahoru 


Copyright © 2010 - 2021 Accelerando Praha. All rights reserved.