Pojištění osob - životní pojištění (ŽP)

Popis produktu
Pod pojmem "životní pojištění" se skrývá celý komplex možností pojištění osob. „Životní pojistku" si můžeme představit jako strom, jehož kmen je základní spořící prvek, vrcholem je pojištění pro případ smrti a jednotlivé větve jsou možná další jednotlivá připojištění.

Životní pojištění si sjednává ten člověk, kterému není lhostejný jeho vlastní osud v případě nenadálé události, případně kterému není lhostejný osud jeho nejbližších v případě, že tato nenadálá událost bude mít následky fatální.

Částka zadaná klientem u pojištění „na smrt" je vyplacena v případě „jakéhokoli" úmrtí, tedy nejen úrazem, ale i nemocí.

mám zájem o podrobnější informace


Daňové výhody
Nesporným kladem životního pojištění je možnost snižování daňového základu (odpočtu daní). Spořící složku, až do částky 12 000 Kč za rok, je možno použít k tomuto odpočtu. V současné době daň z příjmů fyzických osob činí 15 % a můžeme využít maximální daňový odpočet ve výši   1 800 Kč ročně. Základní podmínkou je tzv. požadavek 60/60. Smlouva musí být v platnosti minimálně 60 měsíců ( = 5 let) a výběr se může uskutečnit nejdříve ve věku 60 let pojištěného. Toto platí jak pro OSVČ, tak pro zaměstnance.

Vedle tohoto kladu zde ale může vzniknout i problém. Jak to bude v případě předčasného výběru či ukončení dříve nez zákonem daných 60/60. Toto upravuje nový zákon platný od 1.1.2015. 

mám zájem o podrobnější informace


Finanční analýza
Finanční analýza je naprosto nutná při zpracování návrhu životního pojištění. Klient nám předává informace o svých potřebách, plánech, finančních aktivitách a stávajících zajištěních svých i případně rodiny. Na základě jeho požadavků vypracujeme finanční analýzu a navrhneme optimální možnosti řešení.

mám zájem o podrobnější informace


Pojištění dospělých
Následující řádky (další možná připojištění) jsou přehledem pojištění dospělých osob. Je potřeba se správně rozhodnout, jestli pouze připojištění pokrývá vždy všechny potřeby klienta.

mám zájem o podrobnější informace

Dětská pojištění
V dnešní době je možné téměř všechna pojištění i připojištění, která jsou určena pro dospělé aplikovat i pro osoby pod 15 let. Otázkou ale opravdu zůstává, zda například úrazové pojištění dítěte opravdu pokrývá jeho případné potřeby více, než životní pojištění rodiče společné s pojištěním dítěte v takovéto smlouvě.

mám zájem o podrobnější informace

Rodinná pojištění
Je to poměrně novinka na našem trhu. V jedné pojistné smlouvě je možné pojištění až dvou (1-2) dospělých osob a až pěti (3-5)  dětí. Jde o opravdu zajímavý druh pojištění, vše zahrnuto pod jednou smlouvou, je jedna platba a jeden pojistitel.

mám zájem o podrobnější informace


Kapitálové životní pojištění (KŽP)
Základní (původní) druh životního pojištění, klient je předem seznámen s přesnou cílovou částkou = s částkou, kterou obdrží při ukončení tohoto druhu pojištění. Může být pouze na „dožití" = ukončení pojistné doby, případně na smrt i dožití. Umožňuje další doplňková připojištění, většinou se slevou oproti samostatnému sjednání těchto připojištění.

Příklad 1:
Klient má částku na dožití 500 000 Kč.
V případě dožití klient obdrží cílovou částku + případné další zhodnocení, pokud k tomuto v průběhu doby došlo.

Příklad 2:
Klient má částku na dožití i na smrt 500 000 Kč.
Tato částka (500 000 Kč) bude vyplacena VŽDY. Klient se dožije konce pojistné doby, bude mu vyplacena, klient se nedožije, bude tedy vyplacena obmyšleným osobám = těm, které klient do pojistné smlouvy uvedl.

mám zájem o podrobnější informace


Investiční životní pojištění (IŽP)
Toto je poměrně moderní druh životního pojištění. Umožňuje klientům lepší zhodnocení vložených financí, ale s určitou rizikovostí této investice. Slovo investice již samo toto napovídá. Pojišťovny ale nabízejí různé možnosti kam investovat a podle toho se i následně odvíjí tato rizikovost. Umožňuje další doplňková připojištění, většinou se slevou oproti samostatnému sjednání těchto připojištění. Je to podstatně více variabilní a pružnější pojištění než kapitálové životní pojištění.

V současné době ale více doporučujeme RŽP, viz níže, které mnohdy plnohodnotně přejímá vlastnosti IŽP, ale neobsahuje diskutabilní položku investování.

mám zájem o podrobnější informace


 home  -  nahoru 


 

Rizikové životní pojištění (RŽP)
Toto je speciální druh životního pojištění. Není zde spořící složka, je jen riziková složka na smrt a možnost dalších doplňkových připojištění. Některé pojišťovny nabízejí tento produkt navíc  s klesající cílovou částkou (možnost výběru zda lineárně, nebo dle aktuálních potřeb klienta). Další doplňková připojištění jsou možná, bývají se slevou oproti samostatnému sjednání těchto připojištění.

Jedná se o moderní druh pojištění, který našim klientům doporučujeme. 

mám zájem o podrobnější informace


Úrazové pojištění (ÚP)
Jak již název napovídá, týká se toto pojištění POUZE rizika úrazu. Dále jsou popsány jednotlivé možnosti úrazového pojištění. Bývají jak samostatně, tak jako součást životního pojištění. Úraz = silové působení vnějších sil na lidský organizmus. Může se jednat o upadnutí, autonehodu, důsledek neodborné - nešikovné manipulace se strojem, ale také popáleniny atd.

mám zájem o podrobnější informace

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu
Jak název napovídá, jedná se o pojištění fatálního důsledku úrazu. V případě sjednání životního pojištění se tato částka vyplácí společně s částkou „na smrt" z tohoto pojištění.

mám zájem o podrobnější informace

Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu (TNÚ)
Úraz byl vyléčen, nicméně lidské tělo zůstává trvale poškozeno. Nemusí se v tomto případě jednat až o například ztrátu končetiny, ale třeba o omezenou hybnost, jizvu atd. Zde doporučujeme tzv. „progresivní plnění", kdy postižený kliet dostává násobek základní pojistné částky dle stupně postižení. O toto plnění se žádá zpravidla za 1 - 3 roky od úrazu. Doporučujeme základní pojistnou částku cca 1 000 000 Kč.

mám zájem o podrobnější informace

Úrazové pojištění - doba nezbytného léčení = denní odškodné, „bolestné"  (DO)
Dle pojistných podmínek se zpravidla od daného dne (8, 15, 28, ...) vyplácí zpětně od prvního dne. Pohybuje se v řádech stovek až tisíců Kč na den.

mám zájem o podrobnější informace

Úrazové pojištění - trvalá invalidita následkem úrazu
Úraz byl vyléčen, nicméně klient v důsledku tohoto úrazu obdržel invalidní důchod. Vyplácí se jednorázově.

mám zájem o podrobnější informace

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu v motorovém vozidle
Pojistné plnění POUZE v případě úrazu v motorovém vozidle s fatálním následkem, t.j. smrtí. Jedná se o levné pojištění, které ale s ohledem na statistické výpočty doporučujeme zaměnit za "klasické pojištění na smrt". (tedy nejen v motorovém vozidle, ale i jinak úrazem, ale hlavně nemocí)

mám zájem o podrobnější informace

Úrazové pojištění - hospitalizace následkem úrazu
Jedná se o proplacení každého dne pobytu v nemocnici následkem úrazu.

mám zájem o podrobnější informace

Závažná onemocnění
Pojistné plnění nastává v případě PRVNÍ diagnózy, potom je vyplacena pojistná částka. Každá pojišťovna má seznam těchto diagnóz jiný a mnohdy se liší i produkt od produktu byť u jedné pojišťovny.

Jedná se například o: infarkt myokardu, cévní mozková příhoda (mozková mrtvice), rakovina, selhání ledvin, slepota, ischemická choroba srdeční vyžadující operaci věnčitých tepen (by-pass), transplantace životně důležitých orgánů, operace srdeční chlopně, získané chronické srdeční onemocnění, nezhoubný nádor mozku, meningitida, encefalitida, klíšťová meningoencefalitida, hluchota, onemocnění HIV získané při transfuzi krve, lymská borelióza, aplastická anémie, chronická virová hepatitida, roztroušená skleróza, systémová sklerodermie, parkinsonova choroba do věku 65 let, alzheimerova choroba do věku 65 let, systémový lupus erythematodes, břišní tyfus, TBC, operace aorty, kardiomyopatie, tetanus, popáleniny, ochrnutí - paraplegie, tetraplegie, hemiplegie, morbus bechtěrev, cirhóza jater.

mám zájem o podrobnější informace

Zproštění od placení
V případě přiznání invalidního důchodu přebírá placení pojišťovna a vlastní pojištění pokračuje dále. Je to takové pojištění si pojistky.

mám zájem o podrobnější informace

Pracovní neschopenka
„Soukromá" neschopenka která běží souběžně s tou státní. Na rozdíl od té státní, není limitována zastropováním ze zákona, ale měsíčním příjmem klienta.

mám zájem o podrobnější informace

Pobyt v nemocnici
Jedná se o proplacení každého dne pobytu v nemocnici následkem úrazu ale i nemoci. Toto považujeme za nezbytnou součást ŽP.

mám zájem o podrobnější informace

Cestovní pojištění
Nezbytný doplněk cest do zahraničí. Obsahuje pojištění léčebných výloh, dále může obsahovat i úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti a zavazadel. Doporučení - nevěřte cestovním pojistkám gratis (například na bankovní kartě), mívají nízké limity pojištění, Doporučujeme takové cestovní pojištění, které je pokud možno bez limitů a například u Allianz a.s. obsahuje cestovní pojištění i terorizmus, který je u jiných pojišťoven ve výluce.

mám zájem o podrobnější informace

Pojištění hypotéky
Speciální produkt u pojišťoven, které jsou navázány na hypoteční (úvěrové) ústavy. Jedná se o další variantu rizikového pojištění - RŽP.

mám zájem o podrobnější informace

Úrazové pojištění k penzijnímu připojištění
Toto pojištění není možno od 1.1.2013 sjednat.

mám zájem o podrobnější informace


 home  -  nahoru 


 

Copyright © 2010 - 2021 Accelerando Praha. All rights reserved.