Daňové výhody 2013

(01. 01. 2013)

Zaměstnavatel může v roce 2013 zaměstnanci přispět na penzijní připojištění, nebo na životní pojištění až 30.000,- Kč za rok (v součtu).

Od 1.1.2013 je od daně z příjmů osvobozen (navýšen) vklad zaměstnavatele na smlouvu životního pojištění nebo penzijního připojištění jeho zaměstnanců z 24.000,-Kč až do výše 30.000 Kč ročně. Tento příspěvek také nepodléhá platbě sociálního a zdravotního pojištění, toto osvobození je jak na straně zaměstnavatele, tak i na straně zaměstnance. Na povinných odvodech tak podle nových podmínek mohou firmy za každého zaměstnance ušetřit až 10 200 Kč ročně.

Pro zaměstnance a i OSVČ nadále platí, že si mohou odečíst z daňového základu vlastní vklad jak na životní pojištění, tak na penzijní připojištění a to v maximální výši po 12.000,-Kč / rok.

Penzijní připojištění.

Protože ale byl od 1.1.2013 také navýšen státní maximální příspěvek (měsíční) na penzijní připojištění ( dříve max. vklad 500,-Kč, potom příspěvek od státu 150,-) ze 150,-Kč/měs na 230,-Kč/měs (nyní max. vklad 1000,-Kč, potom příspěvek od státu bude 230,-Kč), je nutné vědět, že aby měl zaměstnanec možnost plně využít těchto svých výhod, musí si spořit 2.000,-Kč měsíčně.

Životní pojištění.

Pokud bude chtít zaměstnavatel a i zaměstnanec plně využívat těchto popsaných výhod, musí smlouva o ŽP splňovat tyto zákonem dané podmínky: 

   Ještě připomínám, že příspěvek zaměstnavatele na smlouvu životního pojištění každého zaměstnance je bez omezení částky daňově uznatelným nákladem. Pouze vklad až do částky 30 000 Kč ročně je také osvobozen od platby sociálního a zdravotního pojištění jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance.

Jiří Vařečka v.r.

jednatel PF PRO. s.r.o.

varecka@pfpro.cz

 logo

Copyright © 2010 - 2021 Accelerando Praha. All rights reserved.