GARANTOVANÉ MINIMÁLNÍ ZHODNOCENÍ 120% ZA 7 LET (2,6 p.a.)

(11. 09. 2012)

GARANTOVANÉ MINIMÁLNÍ ZHODNOCENÍ 120% ZA 7 LET (2,6 p.a.)

Pojišťovna České spořitelny přichází s časově omezenou nabídkou jednorázového pojištění FLEXI PREMIUM. Erste Group Bank AG garantuje návratnost ve výši 120 % vložených prostředků za 7 let. Nadstandardní zhodnocení tedy činí 2,6 % p. a.

Prodej je časově omezen od 17. 9. do 31. 10. 2012, nebo do vyprodání tranše.

FLEXI PREMIUM 120 je možné sjednat ve prospěch klientů ve věku 3 až 73 let. Minimální výše jednorázového pojistného je stanovena na 50 000 korun a maximální není omezena.
Pojistná smlouva je sjednána okamžitě bez zdravotního posouzení klienta.
V průběhu pojištění je možný výběr části kapitálové hodnoty.

Jednorázový vklad musí být v plné výši uhrazen do 15. 11. 2012 včetně, jinak pojištění zaniká.
Pojištění zaplacené před dnem počátku pojištění pojistitel nezhodnocuje, vkládat mimořádné pojistné není možné.

Produktové informace:

Vstupní věk pojištěného: od 3 let do 73 let
Pojistná doba: 7 let
Minimální pojistné: 50 000 Kč (částky v celých tisících)
Počátek pojištění: 1. 11. 2012
Pojištěná rizika: smrt z jakýchkoliv příčin a dožití

Příklady zhodnocení pro vklady v rámci FLEXI PREMIUM 120:

výše vkladu            garantovaná částka
50 000 Kč              60 000 Kč
70 000 Kč              84 000 Kč
80 000 Kč              96 000 Kč
100 000 Kč           120 000 Kč
150 000 Kč           180 000 Kč
200 000 Kč           240 000 Kč
250 000 Kč           300 000 Kč
300 000 Kč           360 000 Kč
1 000 000 Kč       1 200 000 Kč

Podkladovým aktivem je dluhopis s nulovým kupónem emitovaný Erste Group Bank AG, vázaný na plnění úvěrových závazků Slovenskou republikou, při jehož splatnosti bude emitentem vyplaceno 120 % vložených prostředků. Rating závazků Slovenské republiky a Erste Group Bank AG je ke dni sjednání smlouvy hodnocen shodně investičním stupněm A.

Výplata výnosu a vrácení investovaných peněžních prostředků jsou podmíněny plněním úvěrových závazků Slovenskou republikou v období platnosti Garantovaného konceptu 120 a tím, že Erste Group Bank AG splní své závazky z emitovaného dluhopisu.

Máte-li zájem o podrobnější informace, kontaktujte naši ochodní službu v místě vašeho bydliště, případně nás kontaktujte přimo na info@pfpro.cz .

logo

Copyright © 2010 - 2021 Accelerando Praha. All rights reserved.