Zákony o penzijní reformě v praxi 1

(06. 03. 2012)

Zákony o penzijní reformě v praxi 1
(pohled z hlediska možností klienta)

Postupně nastupuje účinnost těchto zákonů. Dnes již klienti, bohužel, nemají umožněn přechod od stávajícího fondu k fondu pro ně výhodnějšímu. Tak říká zákon.

Ale je tady ještě nějaká jiná možnost ?

Ano, je tu ještě jedna možnost. Původní fond se nechá tzv. zmrazit a klient si může založit penzijní fond nový.
Důvodem tohoto jednání je možnost být u výhodnějšího penzijního fondu, z hlediska výnosnosti, stability, bezpečnosti, nákladovosti a dále možnost mít výsluhovou penzi (možnost výběru až 50% naspořených prostředků po 15-ti letech spoření) atd.

Hlavní výhodou ale je to, že letos ještě platí tzv. "garance nuly".
To znamená, že pokud bude fond špatně hospodařit a prodělá, musí zřizovatel dodat peníze do fondu tak, aby klienti nepřišli o své peníze.

Ani jeden z těchto bodů již nebude od roku 2013 platit !

V případě přestupu mezi fondy v roce 2013, kdy to bude opět povoleno, již nikdy nebude možné přejít z garantovaného (Transformovaného) fondu jinam, do jiného garantovaného (Transformovaného) fondu, ale vždy pouze do nových fondů Účastnických = negarantovaných. Vysvětlení těchto názvů viz níže.

Samozřejmě má každá taková akce časovou posloupnost:
v jednom měsíci požádáme o zmrazení (musí být prokazatelně doručeno na centrálu tohoto PF - jinak vše + 1 měsíc !!! )
na konci dalšího měsíce dojde k tomuto zmrazení
od následujícího měsíce může teprve začínat nová smlouva penzijního připojištění u výhodnějšího penzijního fondu.

Jak to s "penzijním" bylo, je a bude ???

Bylo a je:
Od doby vzniku penzijního připojištění je vše stále stejné. Vstupem do důchodu je občanům ČR vyplácen důchod od státu (dnes nazýván 1. pilíř). Pokud má tento člověk také založeno Penzijní připojištění (dnes nazýváno 2. pilíř), může požádat o vyplacení těchto do dané doby naspořených prostředků.

Bude:
Od roku 2013 budou změny. Platí pro smlouvy s platností od 1.1.2013 (sjednané tedy již ve 12 / 2012 !)

Vstupem do důchodu bude i nadále občanům ČR vyplácen důchod od státu (i dále bude nazýván 1. pilíř). Pokud si člověk založí penzijní fond tak jak ho známe dnes a s omezeními, které jsem výše popsal, tento se bude nazývat Účastnický fond a společně s bývalými fondy Penzijního připojištění - nově nazývanými Transformovaný fond, budou tvořit 3. pilíř.
Ale co je hlavní, u Transformovaného fondu i nadále zůstanou zachovány stávající podmínky!
Dále potom bude možnost spoření si na Důchodové fondy = nový 2. pilíř. To jsou ony diskutované 2 + 3 %.
V prvních 6-ti měsících roku 2013 může do tohoto nového Důchodového fondu vstoupit každý občan ČR bez ohledu na věk, od 1.7.2013 bude moci vstoupit pouze člověk do 35-ti let, starší tedy NE !
Ano, jsou tam již i nějaké vyjímky, ale na toto téma máme ještě několik měsíců čas. Slibuji, bude popsáno.
Každý občan ČR tedy bude mít možnost mít všechny 3 pilíře na kterých bude stavět svůj příjem v důchodu, tj. ten od státu (1. pilíř), ten, kam se dávají určená procenta (2. pilíř) a také ten, kam si spoří a dostává od státu státní příspěvek (3.pilíř).

Jaký fond doporučujeme ?

Dle dlouhodobých výsledků hospodaření (mnoho ocenění za poslední roky), bezpečnosti uložení (finanční skupina Allianz Se - Rating AA), kvalitních výsledků (minimální roční výnos 3%) a dalších hledisek jednoznačně doporučujeme PF Allianz.

Jaký postup doporučujeme:

1. Ten, kdo dosud založeno penzijní připojištění nemá, ať si ho založí za dnešních podmínek. NIKDY, opravdu nikdy již nebudou tyto výhodné podmínky.
Apeluji obzvláště na mladé. Tato smlouva může platit nejpozději od 1.12.2012 = uzavřena nejpozději v 11 / 2012.

2. Lidé, kteří mají již PF, ale nejsou spokojeni u svého PF a nestihli převod v 02 /2012, ať si nechají tento PF zmrazit a založí si smlouvu novou.
Žádost o zmražení doporučuji předat na PF nejpozději do 15.10. 2012, aby od 1.12.2012 mohl být počátek nového PF.

3. Ti, kteří si již mohou stávající PF vybrat, ať tak co možná nejrychleji učiní a založí si PF nový Tuto výpověď doporučuji dát okamžitě s ohledem na dlouhou výpovědní dobu.

Využijte síť našich kvalifikovaných poradců a jejich konzultačních služeb.

V případě jakýchkoli dotazů, obraťte se na náš univerzální kontaktní email info@pfpro.cz, případně kontaktujte přímo mne.

S pozdravem a přáním správného rozhodnutí.

Jiří Vařečka, jednatel

Copyright © 2010 - 2021 Accelerando Praha. All rights reserved.