1224 - NOVÁ A JEDNOTNÁ LINKA POMOCI ŘIDIČŮM.

(05. 11. 2014)

Česká kancelář pojistitelů zahajuje pro motoristickou veřejnost od 1. 11. 2014 provoz Linky pomoci řidičům (dále též „LPŘ“).

Linka pomoci řidičům má za cíl:

·         přispět k rychlé obnově bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a snížit tak riziko vzniku další škodné události v důsledku překážejícího nepojízdného vozidla,

·         zajistit prostřednictvím asistenčních služeb pojišťoven kvalitní servis klientům, poskytovaný prověřenými odtahovými službami a servisy a eliminovat často nekvalitní služby neautorizovaných poskytovatelů. 

Linka pomoci řidičům má telefonní číslo 1224, platné bez ohledu na to, u jaké pojišťovny je klient pojištěn. LPŘ bude klienty automaticky přepojovat na příslušné asistenční společnosti pojistitelů, takže toto číslo nahradí kontakt na jednotlivé asistenční služby pojistitelů v případech asistenčních událostí v tuzemsku. V případě nouze v zahraničí platí nadále stávající kontakt na asistenční službu, který zůstává samozřejmě funkční i pro případné volání z ČR.

 

Ostatní tísňová volání v ČR:

112 - Univerzální tísňová linka

150 - Hasiči

155 - Záchranná služba

158 - Policie ČR

Přeji Vám mnoho bezstarostných kilometrů, nejlépe s pojištěním od nás.

Za PF PRO s.r.o. Jiří Vařečka - jednatel       Varecka@pfpro.cz 

 

Copyright © 2010 - 2021 Accelerando Praha. All rights reserved.