Etický kodex

(. . )

Seznam etických zásad, kterými se řídí členové Realitní komory České republiky.

1. Člen Realitní komory České republiky svým vystupováním vždy jedná ve prospěch Realitní komory České republiky, kterou reprezentuje.
2. Člen Realitní komory České republiky jedná při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy, stanovami Realitní komory České republiky a platnými právními normami České republiky.
3. Člen Realitní komory České republiky jedná vždy v zájmu klienta a hájí práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, ani politických.
4. Člen Realitní komory České republiky chrání důvěrné informace poskytnuté klientem, nebo informace, které se při jednání s klientem dozví, a to i po ukončení spolupráce.
5. Člen Realitní komory České republiky jedná vždy tak, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.
6. Člen Realitní komory České republiky je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení. Povinnosti mlčenlivosti založené tímto etickým kodexem může realitního makléře zprostit orgán komory a to jen podle stanov.
7. Člen Realitní komory České republiky spolupracuje s ostatními členy, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci vždy respektuje zásady profesní etiky, dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.
8. Člen Realitní komory České republiky nerealizuje obchodní nabídky svoje vlastní nebo nabídky členů své rodiny nebo osob blízkých, pokud s touto skutečností neseznámí klienta a své obchodní partnery.
9. Člen Realitní komory České republiky se neustále vzdělává a zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.

Více informací o našich relitních aktivitách naleznete na samostatných www.relitypfpro.cz  

a

a

 

Copyright © 2010 - 2021 Accelerando Praha. All rights reserved.