PF PRO s.r.o. podporuje výstavu SPK Praha 1. - 16. 6. 2013

(. . )

PF PRO s.r.o. podporuje výstavu Spolku pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze.

kaktusy

Pražská výstava kaktusů a sukulentů 2013

Letošní tradiční výstava kaktusů a sukulentů, pořádaná Botanickou zahradou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Spolkem pěstitelů kaktusů a sukulentů Praha ve dnech 1. 6. - 16. 6. 2012 ve sklenících Botanické zahrady Na Slupi je 51. výstavou pražského kaktusářského spolku od jeho založení (1922). Kontinuitu spolupráce s Botanickou zahradou UK lze datovat již od roku 1928, kdy byla konána poprvé; letos jde o 46. spolkovou výstavu, konanou v jejích sklenících. Pražské kaktusářství patří tedy k historii Botanické zahrady nezanedbatelných 85 let s tím, že od roku 1985 jsou výstavy konány každoročně.

Výstava nabídne tradiční spolkový program několika tématických okruhů z oblasti kaktusů a sukulentů, oživený expozicí přírodnin, velkoformátovými fotografiemi z cest členů Spolku, nahlédne do sbírek členů Spolku a nabídne i poradenskou službu včetně prodeje.

Návštěvníkům bude přístupná také nově aranžovaná sbírka kaktusů a sukulentů Botanické zahrady (podle dobových dokumentů zde sahá tradice pěstování sukulentních rostlin až do poloviny 19.století).

Botanická zahrada UK (a tedy i výstava kaktusů a sukulentů) je zařazena do dnes už pravidelného červnového programu tzv. muzejních nocí.

 (autor tohoto článku, V. Šedivý, člen výboru SPKS)

 

foto 

logo 

 

 

Copyright © 2010 - 2021 Accelerando Praha. All rights reserved.